Moderaterna i Staffanstorp

Vi i Moderaterna är stolta över den ständiga utveckling av kommunen som förvandlat Staffanstorp till vad det är idag. De stora och viktiga uppgifterna som kommunen har – skola, barnomsorg, äldreomsorg och individ- och familjeomsorg – är kärnan i den gemensamma välfärden. Kvalitet, valfrihet, effektivitet och mångfald utgör det fundament som vår politik vilar på.