Höjd skolpeng och oförändrad skatt 2017

I slutet av november beslutade kommunfullmäktige över budgeten för kommande år. Den allra största förändringen blir den kraftigt förstärkta skolpengen, det vill säga att de resurser som följer eleverna och går direkt till skolorna blir större.

Medel från centrala konton förs över till skolpengen. För skolorna blir resurstillskottet påtagligt. 25 miljoner kronor kommer skolpengen att ökas under 2017. Effekten av detta blir att mer makt flyttas ut från centrala delar av administrationen till skolorna och rektorerna. Det minskar byråkratin och pengarna hamnar där de gör allra mest nytta, nämligen direkt till skolorna.

Barn- och utbildningsnämndens totala budgetram förstärks med 3,2 % (20 miljoner kronor) jämfört med år 2016. Men lika viktigt som att skjuta till nödvändiga resurser är det att faktiskt att se till att resurserna går till rätt saker och används på bästa möjliga sätt.

Skattemedel ska användas så effektivt det bara är möjligt. Genom att göra det kan kommunalskatten hållas fortsatt låg. Skatten blir oförändrad nästa år.

Med dessa ord önskar Moderaterna i Staffanstorp er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Julhälsning från Moderaterna i Staffanstorp (PDF)