Medborgardialog om nytt badhus

Den 28 november beslutade kommunstyrelsen om att ett nytt badhus ska byggas i Staffanstorp. Byggstart blir 2018 eller i början av 2019. Var det nya badhuset ska ligga och den exakta utformningen är inte beslutad, utan ska föregås av en medborgardialog under början av 2017.