Tid för trygghet

Tid för trygghet

Invånare och företagare drabbas hårt när polisresurserna i Staffanstorps kommun är otillräckliga. Kriminaliteten och otryggheten sprider sig och uppmärksammas allt mer, som en konsekvens känner sig allt fler av våra invånare sig otrygga, inte minst kvinnor. Såväl privat som offentlig egendom utsätts för skadegörelse. Ordningsstörande, skadegörelse, misshandel och bråk har tyvärr blivit vanligare. Människors frihet beskärs när de inte längre vågar röra sig fritt på centrala platser i kommunen.

Polisens resurser räcker inte till. Tyvärr finns det ingen ljusning i sikte. Det finns inte några enkla lösningar för att poliserna ska bli fler. Fler poliser slutar dessvärre sin anställning än vad som nyutbildas. Förhoppningsvis blir situationen bättre om ett antal år, men i kommunen kan vi inte vänta på att staten ska uppfylla ett av sina mest grundläggande åtaganden – nämligen att skydda sina medborgare. Det finns indikationer som dessutom tyder på att mer polisresurser kommer att läggas på utredningar, och mindre på yttre tjänst, vilket kommer drabba även vår kommun.

Människor har rätt att känna sig trygga, såväl i sina hem som i det offentliga rummet. När staten retirerar från sitt uppdrag så finns det två möjliga vägar. Att acceptera sakers tillstånd eller att göra någonting åt det – även om det i grunden inte är kommunens uppgift att upprätthålla ordningen. Att acceptera att otryggheten sprider sig är inget alternativ för Alliansen i Staffanstorp. Med anledning av detta föreslår Allianspartierna i Staffanstorp den största satsningen på trygghet någonsin i kommunens historia – nämligen att satsa ca 6,5 miljoner kronor årligen på att anställa ordningsvakter.

Syftet med ordningsvakterna blir att upprätthålla ordningen, förhindra skadegörelse/inbrott och öka tryggheten i samhället. Sedan drygt tio år har Staffanstorps kommun tillsammans med företag finansierat väktarrondering. Det har varit lyckat, men nu krävs betydligt större resurser. Väktarronderingarna behöver kompletteras med ordningsvakter i centrala delar av kommunen. Ordningsvakter har till skillnad från väktare vissa polisiära befogenheter och får till exempel omhänderta personer som uppträder störande på allmän plats. Ordningsvakter är utbildade och förordnade av polisen och har dessutom lydnads- och rapporteringsplikt till polisen.

Uppskattningsvis uppgår personalkostnaden ca 0,6 miljoner kronor per ordningsvakt, vilket medger en bemanning på omkring 8–9 personer (inklusive en säkerhetschef), då det även tillkommer kringkostnader. Detta antal ordningsvakter medger även skift på helger/nätter o.s.v. Den parkeringsövervakning som idag sköts av extern utförare kan så småningom införlivas i den kommunala organisationen.

Den kraftiga utökningen av ordningsvakter ska kompletteras med utökad kamerabevakning, bättre belysning, stöd till frivilliginsatser, grannsamverkan m.m. Men utan fysiska personer på plats med mandat att ingripa blir effekten av andra åtgärder tyvärr begränsad.

Allianspartierna i Staffanstorp yrkade därför följande vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 december 2017:

att hela kommunstyrelsens återstående reserv för oförutsedda händelser 2018 ställs till förfogande för att bygga upp en organisation med kommunala ordningsvakter, med syfte att öka tryggheten för medborgarna i Staffanstorps kommun.