Ipsos opinionsundersökning i Staffanstorp visar:

NEJ till köp av bostäder

Opinionsundersökningsföretaget Ipsos har på uppdrag av Moderaterna i Staffanstorp genomfört telefonintervjuer som handlar om Staffanstorps kommuns mottagande av nyanlända. Bakgrunden är den omfattande debatt som uppstått efter att kommunen placerat vissa vuxna, ensamkommande, män i vinterbonade husvagnar, efter att Migrationsverket skickat personerna med enkelbiljett till Staffanstorp trots att myndigheten visste att bostäder saknades.

Av mediebilden har det framstått som att det finns en stor kritik mot kommunens vägval, men Ipsos undersökning visar i stället att cirka sex av tio kommuninvånare föredrar Staffanstorps modell med tillfälliga bostäder. Bara 23 procent av invånarna tycker att det vore bättre att köpa in bostäder åt nyanlända, något som bland annat den politiska oppositionen i Staffanstorp förespråkat.

 – Undersökningen visar precis det som jag trodde, nämligen att den stora majoriteten av Staffanstorpsborna inte vill att kommunen ska köpa in villor/bostadsrätter för att användas av nyanlända och därmed ge dessa grupper förmåner som andra i samhället inte får, kommenterar Christian Sonesson M), kommunstyrelseordförande i Staffanstorp. 

– Medierapporteringen och debatten har varit skev, jag har inte känt igen den bild som målats upp där. När jag har pratat med invånare i kommunen har jag i stället fått mycket förståelse för att jag vägrar att spekulera med skattepengar och att jag försöker få fram lösningar som inte ger orimliga förmåner för nyanlända, fortsätter Christian Sonesson. 

– Så länge som jag är kommunstyrelsens ordförande så kommer jag att hålla fast vid min linje att alltid se till invånarnas och skattebetalarnas bästa, oavsett vad olika opinionsbildare tycker, avslutar Christian Sonesson.

Loppis den 27 maj till förmån för Barncancerfonden

loppis maj

Söndagen den 27 maj kl. 11-14 arrangerar Moderaterna i Staffanstorp loppis till förmån för Team Rynkeby – God Morgon Lund som samlar in pengar till Barncancerfonden.

Platsen är Gullåkra Mosse i Staffanstorp. Anmälningsavgiften på 100 kr går oavkortat till Barncancerfonden. Team Rynkeby – God Morgon Lund kommer till loppisen och presenterar sig och det arbete de gör för Barncancerfonden.

Tveka inte, ta tillfället i akt att bli av med sådant du inte behöver och gör samtidigt en god gärning. Anmälan till Åsa Ekstrand på asaekstrand@gmail.com

Nytt kameratillstånd

kameratillstånd

Moderaterna i Staffanstorp bedriver ett omfattande arbete för att öka tryggheten i kommunen. Vi har tagit initiativ till en helt ny säkerhetsenhet med kommunala ordningsvakter och vi har arbetar för att kommunen ska söka fler kameratillstånd hos länsstyrelsen. Igår fattade länsstyrelsen beslut om att tillåta kameraövervakning på Hjärups station – både på cykelparkeringen och bilparkeringen. Vi kommer nu se till att kameror snabbt kommer att komma på plats.

Fler tillståndsansökningar om kameraövervakning är inlämnade och det finns goda skäl att tro att också dessa beviljas. Vi tänker inte lämna något utrymme för buset att agera ostört!