Ipsos opinionsundersökning i Staffanstorp visar:

NEJ till köp av bostäder

Opinionsundersökningsföretaget Ipsos har på uppdrag av Moderaterna i Staffanstorp genomfört telefonintervjuer som handlar om Staffanstorps kommuns mottagande av nyanlända. Bakgrunden är den omfattande debatt som uppstått efter att kommunen placerat vissa vuxna, ensamkommande, män i vinterbonade husvagnar, efter att Migrationsverket skickat personerna med enkelbiljett till Staffanstorp trots att myndigheten visste att bostäder saknades.

Av mediebilden har det framstått som att det finns en stor kritik mot kommunens vägval, men Ipsos undersökning visar i stället att cirka sex av tio kommuninvånare föredrar Staffanstorps modell med tillfälliga bostäder. Bara 23 procent av invånarna tycker att det vore bättre att köpa in bostäder åt nyanlända, något som bland annat den politiska oppositionen i Staffanstorp förespråkat.

 – Undersökningen visar precis det som jag trodde, nämligen att den stora majoriteten av Staffanstorpsborna inte vill att kommunen ska köpa in villor/bostadsrätter för att användas av nyanlända och därmed ge dessa grupper förmåner som andra i samhället inte får, kommenterar Christian Sonesson M), kommunstyrelseordförande i Staffanstorp. 

– Medierapporteringen och debatten har varit skev, jag har inte känt igen den bild som målats upp där. När jag har pratat med invånare i kommunen har jag i stället fått mycket förståelse för att jag vägrar att spekulera med skattepengar och att jag försöker få fram lösningar som inte ger orimliga förmåner för nyanlända, fortsätter Christian Sonesson. 

– Så länge som jag är kommunstyrelsens ordförande så kommer jag att hålla fast vid min linje att alltid se till invånarnas och skattebetalarnas bästa, oavsett vad olika opinionsbildare tycker, avslutar Christian Sonesson.