Handlingsprogram 2019-2022

Moderaterna och Sverigedemokraterna har enats om en gemensam politisk inriktning för den kommande mandatperioden för Staffanstorps kommun. Valet för ca två månader sedan blev en framgång för en tydlig politisk linje för Staffanstorps kommun. Moderaterna fick ca 43 % och Sverigedemokraterna fick ca 11 % av väljarna.

Under de senaste fyra åren har likheterna mellan dessa båda partier blivit tydliga i omröstningar i kommunfullmäktige. Därför har ett gemensamt politiskt handlingsprogram arbetats fram, som kommer att ligga till grund för den kommande mandatperiodens politiska inriktning. Med stöd av ca 54 % av väljarna i Staffanstorps kommun skapas stabilitet i de politiska besluten. Utöver detta politiska samarbete, välkomnar Moderaterna och Sverigedemokraterna i Staffanstorp, fler partier som vill ansluta till hela eller delar av det politiska handlingsprogrammet.

Nedan kan du ta del av handlingsprogrammet.

Handlingsprogram M, SD Stp 2019-2022