Inga skattepengar till terrorister

Terrorism är ett brott mot mänskligheten och ett av vår tids största problem.

Så som kommunstyrelseordförande för Staffanstorps kommun lägger jag nu fram förslag till beslut, att vi som första kommun i Sverige, tydligt ställer oss på offrens sida. Förslaget innebär hur kommunen ska förhålla sig till personer som tidigare anslutit sig till terrorstämplade organisationer och som senare eventuellt kan komma att söka sig till kommunen.

På grund av regeringens mångåriga undfallenhet i frågan, tvingas nu landets kommuner att besluta, hur ska vi agera om exempelvis en återvändande IS-terrorist slår sig ner i kommunen? Jag har uppfattningen att de vänt sig bort från vårt demokratiska samhälle och anslutit sig till en organisation vars syfte är att förgöra det fria samhället.

Våra skattepengar kommer inte gå till dessa personer, för exempelvis försörjningsstöd, vuxenutbildning eller bostäder.
Ni omfattas inte av våra välfärdssystem, ni är inte välkomna i Staffanstorp, vår solidaritet är med offren och friheten.
Jag hoppas att fler kommuner, runt om i landet ställer sig bakom vårt synsätt och tillämpning.

Christian Sonesson, kommunstyrelsens ordförande

Läs beslutsförslaget här:

Beslutsförslag 2019-03-18