Ny integrationsplan och ny bostadsförsörjningsstategi

Kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M) föreslår till kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj revidering av kommunens integrationsplan och bostadsförsörjningsstategi för nyanlända. Se de nya förslagen nedan.

 

Integrationsplan

Bostadsförsöjningsstrategi nyanlända