Ipsos opinionsundersökning i Staffanstorp visar:

NEJ till köp av bostäder

Opinionsundersökningsföretaget Ipsos har på uppdrag av Moderaterna i Staffanstorp genomfört telefonintervjuer som handlar om Staffanstorps kommuns mottagande av nyanlända. Bakgrunden är den omfattande debatt som uppstått efter att kommunen placerat vissa vuxna, ensamkommande, män i vinterbonade husvagnar, efter att Migrationsverket skickat personerna med enkelbiljett till Staffanstorp trots att myndigheten visste att bostäder saknades.

Av mediebilden har det framstått som att det finns en stor kritik mot kommunens vägval, men Ipsos undersökning visar i stället att cirka sex av tio kommuninvånare föredrar Staffanstorps modell med tillfälliga bostäder. Bara 23 procent av invånarna tycker att det vore bättre att köpa in bostäder åt nyanlända, något som bland annat den politiska oppositionen i Staffanstorp förespråkat.

 – Undersökningen visar precis det som jag trodde, nämligen att den stora majoriteten av Staffanstorpsborna inte vill att kommunen ska köpa in villor/bostadsrätter för att användas av nyanlända och därmed ge dessa grupper förmåner som andra i samhället inte får, kommenterar Christian Sonesson M), kommunstyrelseordförande i Staffanstorp. 

– Medierapporteringen och debatten har varit skev, jag har inte känt igen den bild som målats upp där. När jag har pratat med invånare i kommunen har jag i stället fått mycket förståelse för att jag vägrar att spekulera med skattepengar och att jag försöker få fram lösningar som inte ger orimliga förmåner för nyanlända, fortsätter Christian Sonesson. 

– Så länge som jag är kommunstyrelsens ordförande så kommer jag att hålla fast vid min linje att alltid se till invånarnas och skattebetalarnas bästa, oavsett vad olika opinionsbildare tycker, avslutar Christian Sonesson.

Loppis den 27 maj till förmån för Barncancerfonden

loppis maj

Söndagen den 27 maj kl. 11-14 arrangerar Moderaterna i Staffanstorp loppis till förmån för Team Rynkeby – God Morgon Lund som samlar in pengar till Barncancerfonden.

Platsen är Gullåkra Mosse i Staffanstorp. Anmälningsavgiften på 100 kr går oavkortat till Barncancerfonden. Team Rynkeby – God Morgon Lund kommer till loppisen och presenterar sig och det arbete de gör för Barncancerfonden.

Tveka inte, ta tillfället i akt att bli av med sådant du inte behöver och gör samtidigt en god gärning. Anmälan till Åsa Ekstrand på asaekstrand@gmail.com

Nytt kameratillstånd

kameratillstånd

Moderaterna i Staffanstorp bedriver ett omfattande arbete för att öka tryggheten i kommunen. Vi har tagit initiativ till en helt ny säkerhetsenhet med kommunala ordningsvakter och vi har arbetar för att kommunen ska söka fler kameratillstånd hos länsstyrelsen. Igår fattade länsstyrelsen beslut om att tillåta kameraövervakning på Hjärups station – både på cykelparkeringen och bilparkeringen. Vi kommer nu se till att kameror snabbt kommer att komma på plats.

Fler tillståndsansökningar om kameraövervakning är inlämnade och det finns goda skäl att tro att också dessa beviljas. Vi tänker inte lämna något utrymme för buset att agera ostört!

Provvalet 2018 avgjort

Som en del i fastställandet av den moderata valsedeln till kommunfullmäktigevalet 2018 har Moderaterna i Staffanstorp genomfört ett rådgivande provval. Nära 2/3 av medlemmarna deltog i provvalet. Provvalsresultet utföll enligt följande:

Placering – Namn – Antal röster

1. Christian Sonesson 93

2. Nino Vidovic 63

3. Margareta Pauli 56

4. Åsa Ekstrand 51

5. Eric Tabich 48

6. Liliana Lindström 42

7. Hans Rochester 41

8. Maria Hemåker Apell 39

9. Karin Palmqvist 34

10. Nils-Ove Mårtenson 32

11. Magnus Olsson 26

12. Pierre Lindberg 23

13. Christian Gunnarsson-Ask 21

14. Annika Strandberg 18

15. Birgitta Heyle Wiahl 17

16. Staffan Linde 16

17. Richard Svensson 16

18. Robert Hjunstorp 16

19. Stefan Johnsson 15

20. Grzegorz Gründer 14

21. Carina Olofsson 14

22. Bertil Palm 14

23. Alexander Rundqvist 14

24. Johnny Funck 11

25. Sune Cederpil 10

26. Susanne Espinosa 10

27. Jörgen Nilsson 9

28. Jurgis Porutis 5

29. Anders Rosdahl 5

30. Rune Lindahl 4

 

Den slutliga ordningen på valsedeln bestäms sedan av föreningsmedlemmarna vid en nomineringsstämma i samband med årsmötet den 15 februari.

 

Tid för trygghet

Tid för trygghet

Invånare och företagare drabbas hårt när polisresurserna i Staffanstorps kommun är otillräckliga. Kriminaliteten och otryggheten sprider sig och uppmärksammas allt mer, som en konsekvens känner sig allt fler av våra invånare sig otrygga, inte minst kvinnor. Såväl privat som offentlig egendom utsätts för skadegörelse. Ordningsstörande, skadegörelse, misshandel och bråk har tyvärr blivit vanligare. Människors frihet beskärs när de inte längre vågar röra sig fritt på centrala platser i kommunen.

Polisens resurser räcker inte till. Tyvärr finns det ingen ljusning i sikte. Det finns inte några enkla lösningar för att poliserna ska bli fler. Fler poliser slutar dessvärre sin anställning än vad som nyutbildas. Förhoppningsvis blir situationen bättre om ett antal år, men i kommunen kan vi inte vänta på att staten ska uppfylla ett av sina mest grundläggande åtaganden – nämligen att skydda sina medborgare. Det finns indikationer som dessutom tyder på att mer polisresurser kommer att läggas på utredningar, och mindre på yttre tjänst, vilket kommer drabba även vår kommun.

Människor har rätt att känna sig trygga, såväl i sina hem som i det offentliga rummet. När staten retirerar från sitt uppdrag så finns det två möjliga vägar. Att acceptera sakers tillstånd eller att göra någonting åt det – även om det i grunden inte är kommunens uppgift att upprätthålla ordningen. Att acceptera att otryggheten sprider sig är inget alternativ för Alliansen i Staffanstorp. Med anledning av detta föreslår Allianspartierna i Staffanstorp den största satsningen på trygghet någonsin i kommunens historia – nämligen att satsa ca 6,5 miljoner kronor årligen på att anställa ordningsvakter.

Syftet med ordningsvakterna blir att upprätthålla ordningen, förhindra skadegörelse/inbrott och öka tryggheten i samhället. Sedan drygt tio år har Staffanstorps kommun tillsammans med företag finansierat väktarrondering. Det har varit lyckat, men nu krävs betydligt större resurser. Väktarronderingarna behöver kompletteras med ordningsvakter i centrala delar av kommunen. Ordningsvakter har till skillnad från väktare vissa polisiära befogenheter och får till exempel omhänderta personer som uppträder störande på allmän plats. Ordningsvakter är utbildade och förordnade av polisen och har dessutom lydnads- och rapporteringsplikt till polisen.

Uppskattningsvis uppgår personalkostnaden ca 0,6 miljoner kronor per ordningsvakt, vilket medger en bemanning på omkring 8–9 personer (inklusive en säkerhetschef), då det även tillkommer kringkostnader. Detta antal ordningsvakter medger även skift på helger/nätter o.s.v. Den parkeringsövervakning som idag sköts av extern utförare kan så småningom införlivas i den kommunala organisationen.

Den kraftiga utökningen av ordningsvakter ska kompletteras med utökad kamerabevakning, bättre belysning, stöd till frivilliginsatser, grannsamverkan m.m. Men utan fysiska personer på plats med mandat att ingripa blir effekten av andra åtgärder tyvärr begränsad.

Allianspartierna i Staffanstorp yrkade därför följande vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 december 2017:

att hela kommunstyrelsens återstående reserv för oförutsedda händelser 2018 ställs till förfogande för att bygga upp en organisation med kommunala ordningsvakter, med syfte att öka tryggheten för medborgarna i Staffanstorps kommun.