ALDRIG MER!

graf 1993-2017

Staffanstorp är en välskött kommun, med sund ekonomi och låg kommunalskatt. Det yttersta politiska ansvaret har under många år vilat på Moderaterna och kommunstyrelsens ordförande.

Men det har inte alltid varit så. 1994 skapades en ohelig allians mellan Socialdemokraterna och det dåvarande Folkpartiet (nuvarande Liberalerna). Erfarenheten från de åren förskräcker. S och Fp lyckades köra kommunens ekonomi i botten på mindre än ett år.

Kommunalskatten höjdes ganska omgående med en krona. Staffanstorpsborna fick avstå från ytterligare ett antal tusenlappar av sina surt förvärvade slantar – varje år. Men eftersom S och Fp ledningen helt tappat kontrollen över kostnaderna blev det stora underskott i kommunens ekonomi. Under de två åren som följde uppgick det sammanlagda underskottet till över 60 miljoner kronor.

Det tog oss moderater sedan flera år att städa upp. Det fanns inget utrymme för framåtsyftande satsningar – all kraft gick åt att sanera kommunens ekonomi. Men vi lyckades, och några år in på 2000-talet kunde vi åter på allvar börja satsa framåt.

För oss som inte bara var med, utan hade det yttersta ansvaret för att städa upp efter vanskötseln under de år S och Fp styrde, är slutsatsen lika självklar som enkel. Låt det aldrig hända igen!

Chansa inte på söndag. Lägg din röst på Moderaterna och ge Christian Sonesson förnyat förtroende att som kommunstyrelsens ordförande ansvara för kommunens ekonomi!

 

 

Nils-Ove Mårtenson, kommunstyrelsens ordförande 1999 – 2002

Michael Sandin, kommunstyrelsens ordförande 2003 – 2012

 

Ipsos opinionsundersökning i Staffanstorp visar:

NEJ till köp av bostäder

Opinionsundersökningsföretaget Ipsos har på uppdrag av Moderaterna i Staffanstorp genomfört telefonintervjuer som handlar om Staffanstorps kommuns mottagande av nyanlända. Bakgrunden är den omfattande debatt som uppstått efter att kommunen placerat vissa vuxna, ensamkommande, män i vinterbonade husvagnar, efter att Migrationsverket skickat personerna med enkelbiljett till Staffanstorp trots att myndigheten visste att bostäder saknades.

Av mediebilden har det framstått som att det finns en stor kritik mot kommunens vägval, men Ipsos undersökning visar i stället att cirka sex av tio kommuninvånare föredrar Staffanstorps modell med tillfälliga bostäder. Bara 23 procent av invånarna tycker att det vore bättre att köpa in bostäder åt nyanlända, något som bland annat den politiska oppositionen i Staffanstorp förespråkat.

 – Undersökningen visar precis det som jag trodde, nämligen att den stora majoriteten av Staffanstorpsborna inte vill att kommunen ska köpa in villor/bostadsrätter för att användas av nyanlända och därmed ge dessa grupper förmåner som andra i samhället inte får, kommenterar Christian Sonesson M), kommunstyrelseordförande i Staffanstorp. 

– Medierapporteringen och debatten har varit skev, jag har inte känt igen den bild som målats upp där. När jag har pratat med invånare i kommunen har jag i stället fått mycket förståelse för att jag vägrar att spekulera med skattepengar och att jag försöker få fram lösningar som inte ger orimliga förmåner för nyanlända, fortsätter Christian Sonesson. 

– Så länge som jag är kommunstyrelsens ordförande så kommer jag att hålla fast vid min linje att alltid se till invånarnas och skattebetalarnas bästa, oavsett vad olika opinionsbildare tycker, avslutar Christian Sonesson.

Loppis den 27 maj till förmån för Barncancerfonden

loppis maj

Söndagen den 27 maj kl. 11-14 arrangerar Moderaterna i Staffanstorp loppis till förmån för Team Rynkeby – God Morgon Lund som samlar in pengar till Barncancerfonden.

Platsen är Gullåkra Mosse i Staffanstorp. Anmälningsavgiften på 100 kr går oavkortat till Barncancerfonden. Team Rynkeby – God Morgon Lund kommer till loppisen och presenterar sig och det arbete de gör för Barncancerfonden.

Tveka inte, ta tillfället i akt att bli av med sådant du inte behöver och gör samtidigt en god gärning. Anmälan till Åsa Ekstrand på asaekstrand@gmail.com

Nytt kameratillstånd

kameratillstånd

Moderaterna i Staffanstorp bedriver ett omfattande arbete för att öka tryggheten i kommunen. Vi har tagit initiativ till en helt ny säkerhetsenhet med kommunala ordningsvakter och vi har arbetar för att kommunen ska söka fler kameratillstånd hos länsstyrelsen. Igår fattade länsstyrelsen beslut om att tillåta kameraövervakning på Hjärups station – både på cykelparkeringen och bilparkeringen. Vi kommer nu se till att kameror snabbt kommer att komma på plats.

Fler tillståndsansökningar om kameraövervakning är inlämnade och det finns goda skäl att tro att också dessa beviljas. Vi tänker inte lämna något utrymme för buset att agera ostört!

Walk of Hope Staffanstorp

Walk of Hope

Moderaterna i Staffanstorp anordnar Walk of Hope till förmån för forskningen kring barncancer. Målet är att samla in minst 2500 kronor. Arrangemanget är öppet för alla att delta i!

Startplatsen (och målgången) är utegymmet vid Mossen, Gullåkravägen i Staffanstorp. Gångsträckan är ca 2,25 km.

Dag: lördagen den 23 september

Tid: kl. 13.00-15.00

Deltagaravgift: 50 kr

Anmälan och betalning av anmälningsavgiften sker direkt till Barncancerfonden via den här sidan:

https://www.barncancerfonden.se/event/walk-of-hope/anmalan2/walk-of-hope6/