Ansvar för ekonomin

Kostnadseffektivitet, god ekonomisk hushållning och prioriteringar har lagt grunden för den ekonomiska stabilitet som kännetecknar Staffanstorps kommun. I snart två decennier har kommunen nämligen visat överskott i ekonomin varje år. Pengarna har använts till att betala av lån och till att förbättra kvaliteten i kommunens verksamheter.

Läs mer Ansvar för ekonomin

En modern skola för alla

Våra barn och unga förtjänar den bästa tänkbara starten i livet. Ingen pedagogik, oavsett hur bra den är, passar alla barn. Barn är alla olika och tar till sig kunskap på olika sätt. Vi vill därför se mångfald, flexibilitet och valfrihet inom barnomsorgen och skolan. Moderaternas politik innebär: Fortsatt fritt skolval Inga köer till barnomsorgen…

Läs mer En modern skola för alla

Trygghet för äldre

Staffanstorp är en bra kommun att åldras i. Rätten att välja och möjligheten till självbestämmande vid behov av vård och omsorg är viktiga för ett värdigt åldrande. Den nya generationen av äldre är vana vid valfrihet och flexibilitet. Detta ställer oss inför en rad nya utmaningar. Inte minst för att allt färre i arbetsför ålder…

Läs mer Trygghet för äldre

Fortsatt låg skatt

Kommunalskatten är den skatt som utgör den tyngsta skatteposten för merparten av skattebetalarna. Höjningar av kommunalskatten drabbar de med låga inkomster relativt sett hårdast. Staffanstorp tillhör en av de kommuner i landet som har lägst skatt. Höjd skatt kan bara vara ett alternativ när alla andra alternativ är prövade.

Läs mer Fortsatt låg skatt

Miljö och klimat

Naturen är en fantastisk resurs och vi har ett ansvar gentemot kommande generationer att förvalta den på ett hållbart sätt. De senaste åren har miljöfrågorna prioriterats och numera är ett av kommunfullmäktiges särskilda mål för mandatperioden att stärka miljöarbetet i kommunen ytterligare. Facit hittills är att: Kommunen har sänkt den totala energiförbrukningen med 20 procent…

Läs mer Miljö och klimat

Valfrihet i välfärden

Kommunen är ansvarig för det som ibland kallas välfärdens kärna – till exempel barnomsorgen, skolan och äldreomsorgen. Att dessa verksamheter håller hög kvalitet är grundläggande för ett välfungerande samhälle. Det spelar ingen roll om utföraren är fristående eller kommunal, det viktiga är att servicen gentemot invånarna fungerar. Kommunen spelar en viktig roll för att underlätta…

Läs mer Valfrihet i välfärden