Kostnadseffektivitet, god ekonomisk hushållning och prioriteringar har lagt grunden för den ekonomiska stabilitet som kännetecknar Staffanstorps kommun. I snart två decennier har kommunen nämligen visat överskott i ekonomin varje år. Pengarna har använts till att betala av lån och till att förbättra kvaliteten i kommunens verksamheter.