Våra barn och unga förtjänar den bästa tänkbara starten i livet. Ingen pedagogik, oavsett hur bra den är, passar alla barn. Barn är alla olika och tar till sig kunskap på olika sätt. Vi vill därför se mångfald, flexibilitet och valfrihet inom barnomsorgen och skolan.

Moderaternas politik innebär:

  • Fortsatt fritt skolval
  • Inga köer till barnomsorgen
  • Mer tid mellan elever och lärare
  • Fokus på kunskap
  • Nolltolerans mot mobbing
  • Lugn och ro i klassrummen