Staffanstorp är en bra kommun att åldras i. Rätten att välja och möjligheten till självbestämmande vid behov av vård och omsorg är viktiga för ett värdigt åldrande. Den nya generationen av äldre är vana vid valfrihet och flexibilitet. Detta ställer oss inför en rad nya utmaningar. Inte minst för att allt färre i arbetsför ålder kommer att behöva försörja allt fler. Dessutom kan vi förvänta oss att behovet av vård och omsorg ökar då de allra äldsta blir fler.

Hur möter vi då den här utmaningen? Redan idag gör kommunen mycket för att nå visionen om Sveriges bästa livskvalitet för seniorer. Kundval i hemtjänsten, hemteam, aktiva dagcenter, rehabiliteringsresor, korttidsvård och anhörigstöd är några av de saker vi satsat på. Framtiden ställer också krav på bättre anpassade bostäder för äldre. Därför vill vi utveckla anpassade bostadsrätter för seniorer och trygghetsboenden i hyresrättsform.