Kommunen är ansvarig för det som ibland kallas välfärdens kärna – till exempel barnomsorgen, skolan och äldreomsorgen. Att dessa verksamheter håller hög kvalitet är grundläggande för ett välfungerande samhälle. Det spelar ingen roll om utföraren är fristående eller kommunal, det viktiga är att servicen gentemot invånarna fungerar. Kommunen spelar en viktig roll för att underlätta kundvalen och att kvalitetsgranska verksamheterna. Staffanstorps kommun tillhör en av de skånska kommuner som har flest fristående utförare inom olika områden (förskola, skola, äldreomsorg, väg- och parkskötsel med mera), vilket vi tror leder till ökad dynamik och förbättrad valfrihet.