Trygghetsdirektiv

2017 tog Moderaterna i Staffanstorp initiativet till den största satsningen på trygghet i kommunens historia. Bland annat infördes kommunala ordningsvakter. Satsningen kallades Tid för trygghet. Sedan dess har samhällsutvecklingen i Sverige fortsatt i fel riktning och det är nu dags att bredda trygghetsarbetet ytterligare. Därför har kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson lagt ett förslag om ett trygghetsdirektiv.

Här finner du förslaget:

Trygghetsdirektiv

 

Annons

Inga skattepengar till terrorister

Terrorism är ett brott mot mänskligheten och ett av vår tids största problem.

Så som kommunstyrelseordförande för Staffanstorps kommun lägger jag nu fram förslag till beslut, att vi som första kommun i Sverige, tydligt ställer oss på offrens sida. Förslaget innebär hur kommunen ska förhålla sig till personer som tidigare anslutit sig till terrorstämplade organisationer och som senare eventuellt kan komma att söka sig till kommunen.

På grund av regeringens mångåriga undfallenhet i frågan, tvingas nu landets kommuner att besluta, hur ska vi agera om exempelvis en återvändande IS-terrorist slår sig ner i kommunen? Jag har uppfattningen att de vänt sig bort från vårt demokratiska samhälle och anslutit sig till en organisation vars syfte är att förgöra det fria samhället.

Våra skattepengar kommer inte gå till dessa personer, för exempelvis försörjningsstöd, vuxenutbildning eller bostäder.
Ni omfattas inte av våra välfärdssystem, ni är inte välkomna i Staffanstorp, vår solidaritet är med offren och friheten.
Jag hoppas att fler kommuner, runt om i landet ställer sig bakom vårt synsätt och tillämpning.

Christian Sonesson, kommunstyrelsens ordförande

Läs beslutsförslaget här:

Beslutsförslag 2019-03-18

 

 

Handlingsprogram 2019-2022

Moderaterna och Sverigedemokraterna har enats om en gemensam politisk inriktning för den kommande mandatperioden för Staffanstorps kommun. Valet för ca två månader sedan blev en framgång för en tydlig politisk linje för Staffanstorps kommun. Moderaterna fick ca 43 % och Sverigedemokraterna fick ca 11 % av väljarna.

Under de senaste fyra åren har likheterna mellan dessa båda partier blivit tydliga i omröstningar i kommunfullmäktige. Därför har ett gemensamt politiskt handlingsprogram arbetats fram, som kommer att ligga till grund för den kommande mandatperiodens politiska inriktning. Med stöd av ca 54 % av väljarna i Staffanstorps kommun skapas stabilitet i de politiska besluten. Utöver detta politiska samarbete, välkomnar Moderaterna och Sverigedemokraterna i Staffanstorp, fler partier som vill ansluta till hela eller delar av det politiska handlingsprogrammet.

Nedan kan du ta del av handlingsprogrammet.

Handlingsprogram M, SD Stp 2019-2022

 

ALDRIG MER!

graf 1993-2017

Staffanstorp är en välskött kommun, med sund ekonomi och låg kommunalskatt. Det yttersta politiska ansvaret har under många år vilat på Moderaterna och kommunstyrelsens ordförande.

Men det har inte alltid varit så. 1994 skapades en ohelig allians mellan Socialdemokraterna och det dåvarande Folkpartiet (nuvarande Liberalerna). Erfarenheten från de åren förskräcker. S och Fp lyckades köra kommunens ekonomi i botten på mindre än ett år.

Kommunalskatten höjdes ganska omgående med en krona. Staffanstorpsborna fick avstå från ytterligare ett antal tusenlappar av sina surt förvärvade slantar – varje år. Men eftersom S och Fp ledningen helt tappat kontrollen över kostnaderna blev det stora underskott i kommunens ekonomi. Under de två åren som följde uppgick det sammanlagda underskottet till över 60 miljoner kronor.

Det tog oss moderater sedan flera år att städa upp. Det fanns inget utrymme för framåtsyftande satsningar – all kraft gick åt att sanera kommunens ekonomi. Men vi lyckades, och några år in på 2000-talet kunde vi åter på allvar börja satsa framåt.

För oss som inte bara var med, utan hade det yttersta ansvaret för att städa upp efter vanskötseln under de år S och Fp styrde, är slutsatsen lika självklar som enkel. Låt det aldrig hända igen!

Chansa inte på söndag. Lägg din röst på Moderaterna och ge Christian Sonesson förnyat förtroende att som kommunstyrelsens ordförande ansvara för kommunens ekonomi!

 

 

Nils-Ove Mårtenson, kommunstyrelsens ordförande 1999 – 2002

Michael Sandin, kommunstyrelsens ordförande 2003 – 2012